Procesmanagement

Het is aan de orde van de dag: processen dienen in kaart gebracht en geoptimaliseerd. Dit om voordelen te halen zoals;

  • Een toename van effectiviteit en efficiëntie
  • Een hogere overdraagbaarheid
  • Betere beheersbaarheid
  • Groter lerend vermogen

Als we processen in kaart gaan brengen worden onnodige activiteiten geëlimineerd om te komen tot een beter rendement, en betere bedrijfsresultaten.

Een facilitator nodig die u met behulp van ‘business process management’ kan ondersteunen bij de beoordeling van uw organisatie en om samen te kijken naar de wijze waarmee hoofdprocessen, de ondersteunende en de sturende processen worden geïdentificeerd, geëvalueerd en zo nodig aangepast om voortdurende verbetering van de bedrijfsvoering te verzekeren.

Bij procesmanagement en meer in het bijzonder bij het documenteren/modelleren van een proces moet men rekening houden met 3 uitgangspunten:

  • ervoor zorgen dat de processen op een logisch correcte wijze gedocumenteerd/gemodelleerd zijn
  • ervoor zorgen dat de processen de basis vormen voor analyse en verbetering van processen
  • ervoor zorgen dat de processen op een gebruiksvriendelijke (leesbare, begrijpbare) manier gedocumenteerd zijn.

Lees verder