Procesmodeleren met BPMN 2.0

 

Wil je de processen van jou organisatie optimaliseren? Moeten de onnodige activiteiten in werkprocessen in beeld worden gebracht om een beter bedrijfsresultaat te halen? Ben je op zoek naar een methode om een werkproces visueel goed zichtbaar maken met standaard tooling? Dan is onze 2 of 3 daagse training procesmatig denken iets voor jou (organisatie).

Doel

Specifieke thema’s laten uitkomen waarom een (werk)proces inzichtelijk gemaakt moet worden en een steeds belangrijkere rol gaat spelen, ook binnen de gemeenten.

 • Het beschrijven van bedrijfsprocessen zo inzichtelijk mogelijk te maken (hoe een organisatie zijn werkprocessen uitvoert en met zo belangrijk om hierover zo goed mogelijk te communiceren). Tevens enen visuele voorstelling kunnen maken van processen.
 • Het analyseren van bedrijfsprocessen (op welke punten kunnen er verbeteringen worden aangebracht).
 • Het uitvoerbaar maken van bedrijfsprocessen om zo direct technische ondersteuning aan het bedrijfsproces te bieden.

Doelgroep

Voor hen die betrokken zijn of zich verantwoordelijk voelen voor het opzetten en invoeren van BPM(N) in hun organisatie. Wie wil meedenken aan verbeteringen waar BPM (technieken) al in een organisatie worden toegepasts (kwaliteitsmedewerkers, stafmedewerkers of IT-ers die ook de business kant van processen wil onderzoeken).

Wat minimaal aan bod komt

Afhankelijk van de doelgroepen en organisaties:

 • Wat is een hoofd-, ondersteunend- en sturend proces en met welke schema’s kunnen deze in kaart worden gebracht.
 • Wat is het belang van procesmanagement.
 • Hoe identificeer je kritische en sleutelprocessen.
 • De definitie en rol van proceseigenaar
 • Methoden van procesanalyses, beschrijvingen en mogelijke verbeteringen (zwembanen, rollen, ontsluiting van de data, risico’s).
 • PDCA-cirkel op een proces en een stappenplan.
 • Waarom procesoptimalisatie (verbeteren van doorlooptijd, kostenbesparing, kwaliteitsverhoging, constant willen/moeten voldoen aan wet en regelgeving (bijvoorbeeld gemeentelijke werkprocessen).
 • Waarom is een context-diagram zo belangrijk en hoe maak je deze.
 • Procesmodeleren a.d.h.v. BPMN 2.0 (freeware) tooling.

Resultaat

Cursist kan/durft binnen zijn eigen organisatie processen onder de loep te nemen om niet langer binnen zijn eigen afdeling maar organisatie breed betere resultaten te kunnen behalen. Kan BPM(N) technieken beetpakken waardoor hogere efficiëntie en doeltreffendheid behaald kan worden.

Verwachte omvang (dagdelen)

Naar behoefte, 2 of 3 dagen. Waarin werkprocessen vanuit de eigen organisatie als voorbeeld kunnen dienen die geanalyseerd en (mogelijk) geoptimaliseerd worden tijdens de training.

Meer weten over de maatwerktraining procesmodeleren met BPMN 2.0, neem contact op via het contactformulier